Lidmaatschap

Is handbal DE sport voor jou? Dan is Handbal Houten de vereniging voor jou!
 • Schrijf je nu in als aspirant-lid! Je bent twee maanden gratis lid en je kunt naast trainen ook officiële competitiewedstrijden spelen. Daarna bepaal je zelf of je door wilt gaan als handballer. Je mag als aspirant-lid in een periode van 24 maanden voorafgaand aan de inschrijving geen spelend lid zijn geweest van het NHV of van een NHV-vereniging (of buitenlandse bond). En je kunt slechts éénmaal gebruik maken van het aspirant-lidmaatschap.
 • Wil je meteen volwaardig lid worden? Maak dan gebruik van de onderstaande knop.

We hopen je snel te mogen begroeten als nieuw Handbal Houten lid. Alvast heel veel plezier.

Contributie

Contributie seizoen 2018 – 2019

    Contributie Contributie Contributie
Indeling Geboortejaar per jaar per kwartaal per maand
Kabouter 2012 en jonger € 90,00 € 22,50 € 7,50
Kabouter 10-rittenkaart 2012 en jonger € 30,00 nvt nvt
F-jeugd 2011-2010 € 164,25 € 41,06 € 13,69
E-jeugd 2009-2008 € 214,35 € 53,59 € 17,86
D-jeugd 2007-2006 € 220,75 € 55,19 € 18,40
C-jeugd 2005-2004 € 266,90 € 66,73 € 22,24
C-jeugd - Wedstrijdsport
Topklasse of hoger
2005-2004 € 286,90 € 71,73 € 23,91
B-jeugd 2003-2002 € 292,50 € 73,13 € 24,38
B-jeugd - Wedstrijdsport
Topklasse of hoger
2003-2002 € 312,50 € 78,13 € 26,04
A-jeugd 2001-2000 € 307,50 € 76,88 € 25,63
A-jeugd - Wedstrijdsport
Topklasse of hoger
2001-2000 € 327,50 € 81,88 € 27,29
Senior – Recreatiesport 1999 en daarvoor € 354,00 € 88,50 € 29,50
Senior – Wedstrijdsport
2e klasse
1999 en daarvoor € 374,50 € 93,63 € 31,21
Senior – Wedstrijdsport
Hoofdklasse of hoger
1999 en daarvoor € 415,30 € 103,83 € 34,61
Recreant (spelend)   € 256,20 € 64,05 € 21,35
Recreant (trainend)   € 90,00 € 22,50 € 7,50

Senioren welke geboren zijn in 1998 of 1999 ontvangen een korting van € 40 op hun contributie. In bovengenoemde tabel is deze korting nog niet verwerkt.

U-Pas: Handbal Houten is aangesloten bij U-pas, een gratis meedoen-pas voor mensen met een laag inkomen. Je kunt hiermee bij Handbal Houten jaarlijks tot 100 euro besparen op je contributie. Heb jij een U-pas en wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met onze penningmeester.

Families met 4 of meer inschrijvingen welke woonachtig zijn op hetzelfde woonadres en minimaal 2 inschrijvingen van 18 jaar of jonger ontvangen een korting van totaal € 50.
 
Indien leden zich uitschrijven als lid bij Handbal Houten en vervolgens in een periode van 6 maanden of korter weer inschrijven als lid bij Handbal Houten zijn € 25 inschrijfgeld per inschrijving verschuldigd.

  

Voorwaarden

 • Indien niet akkoord met automatische afschrijving kan binnen 2 maanden een verzoek tot terugboeking worden ingediend bij je bank.
 • De contributie zal jaarlijks in 4 termijnen van je rekening worden afgeschreven, in de maanden augustus, november, februari en mei.
 • Als je geen automatische incasso afgeeft, ontvang je tweejaarlijks (augustus/september en januari) een factuur. Per factuur is er € 1,50 opslag voor de extra handelingen.
 • Intrekking van de machtiging dient schriftelijk te worden gericht aan de penningmeester. Contactgegevens vind je hier.
 • Wijzigingen in adresgegevens en/of bankrekeningnummer dien je schriftelijk en voorzien van een handtekening door te geven aan de penningmeester. Contactgegevens vind je hier.

Toelichting bij de contributieopbouw

Inclusief:

 • Trainingen – Basis
  • F-jeugd: 1 x per week 1 uur
  • E-jeugd: 1 x per week 1,5 uur
  • D-jeugd: 2 x per week 1 uur
  • C-jeugd: 2 x per week 1 uur
  • B-jeugd: 2 x per week 1,5 uur
  • A-jeugd: 2 x per week 1,5 uur
  • Senioren – Recreatief: 1 x per week  1 uur
  • Senioren – Wedstrijdsport: 2x per week 1,5 uur
 • Wedstrijden
 • Wedstrijdkleding (shirt en broek)
 • Deelname kosten 1 toernooi (inschrijfgeld met een maximum van € 50 )

 

Niet inbegrepen: 

 • Extra trainingen: aanvragen voor extra teamtrainingen gaan altijd via de TC. Mocht dit geaccordeerd worden, dan worden de kosten van deze extra training in rekening gebracht, via de coach/begeleider,  bij de betreffende teamleden.
 • Reis- en verblijfskosten wedstrijden, trainingen en toernooien
 • Trainingspak, sportschoenen, en bal.


Bijzonderheden:  

 • Om de contributiekosten op een aanvaardbaar peil te houden, neemt de vereniging deel aan diverse acties en zetten we vrijwilligers in (bijvoorbeeld trainers, achter de bar, om te rijden, te wassen, fluiten, besturen, commissies, coachen en begeleiden).
 • Ouders van jeugdspelers, oudere jeugdspelers en senioren worden gevraagd om jaarlijks enkele keren een vrijwilligerstaak op te pakken; door iedereen erbij te betrekken zorgen we dat de lasten verdeeld worden; daarnaast zien we dat dit ook de verenigingsbanden sterker maakt; om de organisatie van een aantal activiteiten mogelijk te blijven maken zullen teams worden aangewezen de betreffende activiteit te organiseren.
 • Bij de contributievaststelling is meegenomen dat alle jeugdleden (tot en met de B-jeugd) meedoen met de jaarlijkse stroopwafelactie; per team wordt er dan op 1 avond bij inwoners van Houten aangebeld om stroopwafels te verkopen; Houten sponsort ons dan in ruil voor lekkere stroopwafels; eventueel kan deelname aan de stroopwafelactie afgekocht worden voor € 15. In de contributie van de A-jeugd en senioren is het afkoopbedrag al opgenomen, maar ze kunnen dit terugverdienen door ook een doos stroopwafels te kopen.

Opzeggen

Mocht je onverhoopt geen lid meer willen zijn van Handbal Houten, dan moet je voor 15 mei van het lopende seizoen schriftelijk opzeggen. Je lidmaatschap wordt dan per 1 juni beëindigd. Je bent tot die datum contributie verschuldigd. Vanaf 1 juni is het nieuwe seizoen weer begonnen en moet je over dat nieuwe seizoen alsnog contributie betalen. Zorg dus dat je tijdig opzegt!
Als je naar een andere vereniging wilt, moet je een overschrijvingsverzoek doen bij het NHV door middel van het invullen van een overschrijvingsformulier.

Je kunt via onderstaande link elektronisch opzeggen.
 
 
 Handbal Houten
Terug naar boven