Informatie

Handbal is een flitsende en dynamische sport voor iedereen die van actie houdt. Bij handbal kun je eigenlijk alleen winnen als je goed samenspeelt met je teamgenoten. Als handballer moet je wel tegen een stootje kunnen. Handbal is namelijk een sport waarbij lichamelijk contact is toegestaan.

Wil je meer weten over handbal? Dan is het verstandig om de spelregels eens door te kijken. Je leert veel over handbal via de folder ‘Spelregels, eenvoudig uitgelegd‘. Wil je echt het naadje van de kous weten? Lees dan de folder ‘Officiële spelregels‘.

Handbal Houten

Handbal Houten is een (financieel) gezonde en sterke (topsport)vereniging:

 • Voor topsport én breedtesport.
 • Waar sportiviteit, teamgeest, plezier en gemeenschapszin centraal staan.
 • Waar leden professioneel begeleid zullen worden in hun sportieve aspiraties.
 • Waar leden kunnen handballen en zich thuis voelen in een goede sportaccommodatie.

Ereleden en leden van verdienste

 • Evert Bosveld (erelid)
 • Arnold den Hartog† (erelid)
 • Dick Jacobs (erelid sinds 2017)

Beleid

Tijdens de ALV van 23 mei 2016 heeft het bestuur het Beleidsplan voor de komende 3 jaar gepresenteerd. Daarbij is benadrukt dat we een vereniging zijn, wat betekent dat we samen een doel realiseren.
 • Sportieve ambities zijn: Heren 1 naar de Beneliga, Heren 2 naar de Eerste Divisie, Dames 1 minimaal handhaven in de Hoofdklasse en op de langere termijn zelfs naar de Eredivisie, minimaal 250 leden en in de toekomst zelfs zoveel dat je op ieder niveau minimaal 2 teams hebt waardoor er geselecteerd kan worden.
  Dat is veel ambitie en er zal natuurlijk ook een financieel plan voor komen. We zullen financieel gezond moeten zijn en er zullen sponsoren nodig zijn.
 • We hebben een kleiner, slagvaardiger bestuur nodig. Hiervoor gaan we terug naar 5 bestuursleden (met portefeuilles onder zich).
 • Het bestuur blijft zich richten op de 3 beleidsthema’s: ledenbehoud/ledengroei, vrijwilligersorganisatie en kwaliteit/professionaliteit kader. Er zal ook een Scheidsrechterscommissie in het leven geroepen worden.
Het complete Beleidsplan is hier in te zien.

Stichting Tophandbal Houten

Onze Heren 1 speelt in de Eredivisie en daar zijn we trots op! Spelers van Heren 1 zijn allemaal lid van onze vereniging, maar met het spelen op hoog niveau is uiteraard veel geld mee gemoeid. Om het financiële risico hiervan buiten de vereniging te houden is Stichting Tophandbal Houten in het leven geroepen. Deze stichting heeft een eigen begroting en zorgt zelf voor haar inkomsten middels sponsoren.

Geschiedenis

Onze vereniging bestaat officieel sinds oktober 1984. De oprichting was niet vanzelfsprekend. Hoe dat in zijn werk ging en de eerste jaren van Handbal Houten, destijds HV Houten, heeft de eerste secretaris Hans van Wijk hieronder beschreven.

Maar allereerst een overzicht van enkele mijlpalen van de vereniging: Enkele gegevens zonder Datum:
 • HVH werd lid van de Houtense sportraad
 • HVH werd bewoner van de Stenen Poort samen met de Korfbalclub Victum
 • HVH werd eigenaar van een “tijdelijk”clubhuis hiervoor werd vijf (5) jaar instemming verleend door de gemeente Houten….maar het werd wat langer!
 • HVH heeft als eerste club in Houten (hulp) Sinterklaas in het leven geroepen. De eerste Sinterklaas werd door HVH het oude dorp langs de winkeliers gezonden onder begeleiding van Albert Gans dit was eigenlijk het eerste verdiende geld voor HVH!
 • HVH krijgt kort na de opening verlichting rondom het veld.
Hans van Wijk:
De eerste bijeenkomst werd gehouden naar aanleiding van een krantenartikel in het Utrechts Nieuwsblad. De oproep werd begeleid door de heer Jan Wieman, ja die …van Celeritas uit Bunnik.

De oproep, van afdeling Utrecht NHV, riep belangstellenden op te komen naar een bovenzaal (van het reeds gesloopte) sportcentrum De Spil. Sommigen hadden reeds ervaring met de handbalsport. Enkele namen die bij de schrijver zijn blijven hangen: Ben van Heusden, Marina Ruysenstein, Hans van Wijk (de eerste secretaris), Toni Omer, Thieu Marechal (de eerste voorzitter), Corrie van Wijk (de eerste penningmeester), Ruud de Goede (hij zorgde voor de eerset shirtsponsor en liet de eerste leden in een kazerne te Soesterberg trainen), Johan Ottenhoff, Joke Koot ,Arie en Gerrie van Rooijen enz.

Maar er moest veel werk verzet worden bv.
 • Opstellen van de statuten
 • Maken van een huishoudelijk reglement
 • Verzekeringen en andere zaken ter welzijn van de leden
 • Een Accommodatie binnen de rondweg (was de eerste wens)
 • Ontwerp van clubhuis en kleedgebouw
 • Kleding /kleur en soort
 • Beeldlogo van HVH werd ontworpen door Thieu Marechal
Zo werd het verlanglijstje van de jonge club door het toenmalige bestuur op tafel gelegd aan de eerste leden in wat soms turbulente bijeenkomsten werden, maar met een doel voor ogen er moest een Handbalvereniging in Houten KOMEN en BLIJVEN! Maar in Schalkwijk was een club met de zelfde naam onder Leiding van de heer Johan Spaan, hier handbalden voornamelijk dames.

De gemeenteambtenaren die ons veel te woord stonden de heren Esselman en Vrinte van afdeling Welzijn wezen het bestuur erop dat er in Schalkwijk (dat ook onder de gemeente Houten valt) een mooi handbalveld aanwezig was. Hierop kon men dus trainen en spelen. Maar de heren waren niet over te halen om het veld naar binnen de rondweg te brengen ook niet op korte termijn! Inmiddels werd er achter de schermen regelmatig overleg gepleegd om tot verhuizing te komen binnen de rondweg en wel naar het gebied S2(De Stenen Poort).

Maar zo was de stelling van het bestuur hoe komen wij op korte termijn aan de nodige gelden voor bijvoorbeeld:
 • clubhuis
 • verlichting
 • veldinrichting
 • enz enz.
Er moesten sponsoren worden gevonden! En (de schrijver gaat niet op details in, maar neem het van hem aan) zij kwamen en hielpen, want die hebben geholpen zullen NOOIT worden vergeten… en zij zijn heden ten dagen nog van GROTE betekenis in/voor onze vereniging!
 Handbal Houten
Terug naar boven