Cultuur en gedrag

Als vereniging wil Handbal Houten mensen verenigen. De mensen zijn het belangrijkste in onze vereniging. Heel belangrijk is dan ook de manier waarop mensen met elkaar omgaan:
  1. Niet ‘over’, maar ‘met’ elkaar praten
  2. Opbouwend coachen, trainen én supporten (en dit ook van ouders verwachten)
  3. Social Media voor het ’halen van je gram’ of het uiten van ongenoegen NIET het medium
  4. Elkaar aanspreken op ongewenst gedrag vanuit de wil om ons beter én leuker te maken (ook ouders)

Sportiviteit en respect

Handbal Houten is er voor iedereen. Van de jongste jeugd tot de ‘sportoudere’, voor de ambitieuze topsporter en voor de recreant die naast teamsfeer ook gezelligheid zoekt. Belangrijk is dat het sporten gebeurt in een veilige omgeving.
 
Daarom heeft Handbal Houten samen met veel andere verenigingen haar handtekening gezet onder het convenant Sportiviteit & Respect, opgesteld door het NHV. Afspraken over Sportiviteit en Respect zijn heel belangrijk bij het uitoefenen van onze handbalsport. En dat gaat niet vanzelf
 
Sportiviteit & Respect wordt verwacht naar (mede)spelers, coaches/begeleiders, trainers, scheidsrechters en natuurlijk naar (het publiek van) onze tegenstanders. En dat geldt zowel in het veld als daarbuiten. En zowel voor spelers als voor publiek. Sportiviteit & Respect is bijvoorbeeld:
 
  • Accepteren van beslissingen van een scheidsrechter; de scheidsrechter fluit omdat hij of zij iets heeft geconstateerd; dat zal niet altijd jouw waarneming zijn, maar bedenk dat zij het naar eer en geweten op vrijwillige basis doen; als je zelf een keer gefloten hebt, weet je hoe lastig het is.
  • Je teamgenoten helpen zich te verbeteren; fouten mag je maken, en door een aanwijzing te geven, zul je zien dat zijn of haar bijdrage aan het team gaat groeien
  • Luisteren naar uitleg van trainers, coaches en begeleiders; zij zetten zich vrijwillig in om het beste uit het team te halen
  • Nadenken over wat je communiceert; voor je het weet is een ongewenste foto of onsportieve uiting op Facebook of Twitter gedeeld. Foto’s en/of opnames maken in kleedkamer of doucheruimtes is sowieso verboden.
  • Positief reageren op verzoeken om een handje te helpen bij trainingen, wedstrijden en andere activiteiten; kun je niet, geef dan aan dat ze je bij de volgende gelegenheid weer kunnen vragen
Heb je ideeën, voorstellen om Sportiviteit & Respect binnen Handbal Houten te vergroten, laat je dan horen via coach, trainer, begeleider of bestuursleden, wat je zelf het prettigste vindt.

Ongewenst gedrag

Om de kans op ongewenst gedrag te verkleinen heeft het NOC*NSF in samenwerking met het ministerie van Sport de VOG (Verklaring omtrent het gedrag ) voor vrijwilligersorganisaties in de sport gratis ter beschikking gesteld. Handbal Houten stelt de aanvraag van een VOG voor alle trainers, coaches en begeleiders van jeugdteams verplicht.

Ondanks dat je je best doet voor een veilig sportklimaat kan er ongewenst gedrag voorkomen binnen een vereniging. Heb je hier ervaring mee blijf hier dan vooral niet mee rondlopen! Binnen de vereniging hebben we 2 vertrouwenscontactpersonen. Zij acteren onafhankelijk van het bestuur en je kunt contact met 1 van hen opnemen als je in een situatie zit, die je wilt bespreken, maar persoonlijk wilt houden.

Voor contact met de vertrouwenscontactpersoon klik hier.

Geen 18? Geen alcohol!

Zoals iedereen wel weet mag aan jongeren onder de 18 jaar geen alcohol worden verstrekt en mogen zij dit ook niet in bezit hebben. Dat geldt natuurlijk ook voor de leden van onze vereniging (en bezoekers) die nog geen 18 zijn. Om dat te onderstrepen heeft het bestuur van Handbal Houten het Convenant Sport & Alcohol ondertekend. Wij vinden het belangrijk dat binnen de sport verantwoord met alcohol wordt omgegaan, zeker bij jongeren.


Gemeente treedt streng op
De gemeente Houten is belast met het toezicht op de Drank- en Horecawet. Dat betekent dat de gemeente ook bij ons toezicht houdt of er alcohol aan jongeren onder de 18 wordt verstrekt en of personen boven de 18 alcohol doorgeven aan jongeren onder de 18. De gemeente ziet hier streng op toe en kan boetes aan onze club opleggen als de wet wordt overtreden. Deze boetes zijn erg hoog, bij een eerste overtreding al 1.360 euro. Wordt vaker een overtreding geconstateerd dat kunnen de boetes zelfs oplopen tot 2.720 euro!


Samen kunnen we overtredingen voorkomen
Onze barmedewerkers letten goed op dat er geen alcohol wordt verstrekt aan jongeren onder de 18. Hiervoor zullen zij iedereen die niet onmiskenbaar 25 jaar is om legitimatie vragen als er alcohol wordt besteld.

Ook jij kunt meehelpen te voorkomen dat de regels worden overtreden. Vooral door geen alcohol door te geven aan personen die geen 18 zijn en door ogen en oren goed op te houden. Als je iemand ziet die alcohol drinkt en geen 18 jaar is, spreek hem of haar dan hierop aan en wijs erop dat hij of zij de regels op onze club niet nakomt en hiermee de club schade toebrengt.
 

Voor meer informatie over de alcoholregels, kijk op www.nix18.nl
 Handbal Houten
Terug naar boven