Algemene Leden Vergadering (ALV)

Datum 17 jul 2019
Tijdstip 20:00 - 23:30 uur
Locatie The Dome
Aan leden, ouders van jeugdleden, ere-leden en donateurs
van Handbal Houten

Houten, 14 juli 2019,

Hierbij nodigt het bestuur je uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van
Handbal Houten. De ALV zal plaatsvinden op:

Woensdag 17 juli 2019 om 20.00 uur
in de kantine aan de The Dome in Houten

Agenda
1. Opening door voorzitter
2. Financiƫn
2.1. Toelichting op berekening contributie
2.2. Voorstel contributie seizoen 2019-2020 (Stemming)
2.3. Begroting 2019-2020
2.4. Financiƫle stand van zaken per 30-6-2019
3. Voorstel sponsoring teamshirts (John de Bie) (Stemming)
4. Rondvraag
5. Sluiting
 
Je kan de vergaderstukken inzien voor de vergadering. De stukken kan je downloaden vanaf de
website of opvragen bij het secretariaat. Ze worden dan per e-mail toegezonden.

https://www.handbalhouten.nl/alv

 Handbal Houten
Terug naar boven