Kalender

7 jul 2020 20:00
The Dome ALV (Algemene Leden vergadering).
Op 7 juli 20:00 zal in The Dome een Algemene  Leden Vergadering (ALV) worden gehouden.  

Agenda
1. Opening door voorzitter
2. Financiën
2.1. Financiële situatie vereniging
2.2. Financiële stand van zaken per 30-6-2020
2.3. Begroting 2020-2021
2.4. Toelichting op berekening contributie
2.5. Voorstel contributie seizoen 2019-2020 (Stemming)
2. Rondvraag
3. Sluiting

Stukken voor deze avond zullen een week voor de ALV op de website voor de leden beschikbaar zijn.

www.HandbalHouten.nl/alv
 
20 nov 2024
Veertigjarig bestaan Handbal Houten!
 
 Handbal Houten
Terug naar boven